III. panel dyskusyjny
20.09.18, godz. 11:00

III. OBRZĘDOWOŚĆ NA NOWO

 

Tożsamość kulturowa każdej społeczności to, najprościej ujmując, wartość mająca źródło w dziedzictwie kulturowym i społecznym, w inności danej kultury w stosunku do kultur pozostałych. Funkcjonuje ona w świadomości jednostkowej i zbiorowej jako coś, co łączy, a jednocześnie odróżnia. Podstawę tożsamości kulturowej stanowi tradycja, do której jesteśmy przywiązani, która ma znaczenie w identyfikowaniu się z miejscem pochodzenia, środowiskiem, obyczajem, językiem, kulturą.

Tematyka dyskusji w panelu oscylować będzie wokół wykorzystania elementów obrzędowości w różnych przejawach życia społeczno-kulturalnego. Zaproszeni do panelu goście ukażą motywy tradycyjnej obrzędowości wykorzystane w kreacjach teatralnych, filmowych czy muzycznych. Tradycja i klasyczne obrzędy stają się gruntem do tworzenia nowych tradycji bazujących na elementach istniejących w społecznościach od pokoleń, uzyskując nową formę przekazu. Panel ma za zadanie ukazać sposoby łączenia tradycji z nowoczesnymi formami, teatralizację obrzędów w kontekście obecnej sytuacji społecznej.

Moderator:

Jacek Cieślak – selekcjoner Festiwalu Polska w IMCE w Warszawie i Boskiej Komedii w Krakowie, krytyk teatralny „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Teatr”, członek kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, juror wielu festiwali teatralnych.

Uczestnicy panelu:

– Łukasz Orbitowski – pisarz, autor powieści

– Włodzimierz Szturc – historyk teatru i dramatu, znawca literatury XIX wieku, badacz kultur starożytnych i rytuałów plemiennych

– Adam Pańczuk – fotograf, autor wielokrotnie nagradzanego albumu „Karczeby”

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać