Włodzimierz Szturc

Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc jest pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Polonistyki, Katedra Teatru i Dramatu) oraz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Wykładał w Université François Rabelais w Tours i w Institute des Civilizations Orientales w Paryżu. W Paryżu i w Tours założył i prowadził niezawodowe grupy teatralne.

Przedmiotem jego badań jest literatura XIX i XX wieku oraz antropologia kultury, zwłaszcza mity i rytuały. Jest autorem 12 monografii, m.in.: „Rytualne źródła teatru”, „Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX w.”, „Archeologia wyobraźni”, „O obrotach sfer romantycznych”, „Ironia romantyczna”.

Redagował zbiory prac naukowych z zakresu antyku i romantyzmu. Opublikował wiele szkiców, recenzji i artykułów z dziedziny literaturoznawstwa i wiedzy o teatrze. Jest autorem sztuk teatralnych, wydanych w tomie pt. „Trauma” oraz dramaturgiem.

Ma na swoim koncie współprace m.in. z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Groteska w Krakowie, Teatrem Bałtyckim w Koszalinie, Instytutem Teatralnym w Warszawie.

 

fot. źródło: www.krakow.ast.krakow.pl

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać